NAŠ NAČIN

VivaSalt KVALITET

Nudimo rešenja za respiratorne i kožne probleme sa jakošću aerosola soli. Solna terapija ili haloterapija se izvodi u takozvanoj slanoj sobi (prostorija koja je okružena slanim žbukom). Aerosol soli se unosi u prostoriju sa halogeneratorom. Terapija se prilagođava uzrastu i stanju klijenta. Haloterapije su klinički dokazane i sigurne, efikasne i 100% prirodne.

Razvili smo vezivo koje pomešamo sa solju za pripremu slane žbuke. Vezivo je CE certificirano, ne šteti zdravlju, bez iritacije dišnog susatava i kože. Uveravamo vas,  da prilikom pripreme slane žbuke  ne koristimo druge građevinske materijale, a naša slana žbuka je 100% prirodna.

Slana žbuka je izdržljiva i dugotrajna i prozračna. Možemo vam napraviti belu sobu  (slana žbuke), himalajska soba (od himalajske slane opeke) i kombinacija belih slanih soba i Himalajske cigle.

Vrsta izrade:

–  Na ključ (u roku od 4-5 radnih dana završicemo Vam slanu sobu po dogovoru).

– više informacija:  http://www.izgradnjaslanihsoba.rs/

Kada je slana soba je završena, tada sledi edukacija za rad sa slanim sobama i strankama, zakonskim propisima i omogućavamo vam stalnu komunikaciju. Ako odaberete VivaSalt kvalitetu, možete biti bezbrižni.