Co to jest grota solna i dla kogo jest przeznaczona...

Haloterapia jest rozszerzeniem speleoterapii (terapia z wykorzystaniem podziemnego klimatu jaskiń solnych i zwykłych). Badania kliniczne I niekliniczne potwierdzają, żę haloterapia wpływa pozytywnie na układ oddechowy oraz skórę.

Haloterapia i pozytywny wpływ

Raporty na bazie wschodnio-europejskich badan klinicznych wskazują, że haloterapia (terapia solna) może pomóc w leczeniu astmy, przewlekłego obstrukcyjnego zapalenia oskrzeli, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, zapalenia opłucnej błony śluzowej nosa, przewlekłego zapalenia oskrzeli, przewlekłego nawracającego zapalenie brodawki, palaczy, ostrego zakażenia górnych drog oddechowych, chorób oskrzelowych, mukowiscydozy, zapalenie błony naczyniowej, zapalenie migdałków, przewlekłego zapalenie zatok, ostrego zapalenie zatok, atypowego zapalenia skóry, łuszczycy, ropnych infekcji skóry, gojenia się blizn pooperacyjnych, zespołu leczenia wielu wrażliwości chemicznych, syndromu chorego budynku, osób mających kontakt z zanieczyszczenami przemysłowymi lub domowymi.

 

Haloterapia jest odpowiednia dla dzieci i dorosłych. W większości badań klinicznych dla dzieci terapia trwała co najmniej 30 minut, a dla dorosłych 60 minut. Przeprowadzano je codziennie, ale często ludzie nie mają czasu na codzienną wizytę. Doświadczenie pokazuje, że dla korzystnych efektów haloterapii zaleca się co najmniej 3 wizyty w tygodniu (co drugi dzień) i należy je wykonać w sposób ciągły w jednym cyklu składającym się z 10+ terapii.  Zaleca się powtarzanie cykli 2 lub 3 razy w roku. Dziś jaskinie solne są wykorzystywane jako uzdrowiska w Austrii, Niemczech, Polsce, Słowacji, Rumunii, Rosji i na Ukrainie. Haloterapia jest ulepszoną wersją speleoterapii; tutaj możemy kontrolować i utrzymywać odpowiednią temperaturę, wilgotność i stężenie aerozolu. Z powodu korzyści dla układu oddechowego i skóry, haloterapia zaczęła rozprzestrzeniać się na całym świecie.

 

Według przeprowadzonych badań, haloterapia zwiększa liczbę fagocytów w drogach oddechowych i zwiększa ich aktywność (fagocytoza to zdolność przyciągania i absorpcji niebezpiecznych cząstek – wirusów, bakterii, martwych komórek); zwiększona aktywność makrofagów (rodzaj białych krwinek z efektem fagocytów); działa jak fizjologiczny bodziec osmolarny, polepsza właściwości reologiczne śluzu oskrzelowego i pomaga w przemieszczaniu się nabłonka; zmniejsza obrzęk w ścianach oskrzeli poprzez odprowadzanie płynu do miseczek oskrzelowych, co pomaga w stagnacji; ma pozytywny wpływ na immunologiczny i metaboliczny proces odpornościowy (podniesienie SIgA i laktoferyny do gardła i zaczerwienienie oskrzeli); zwiększa elektrofizjologiczną aktywność komórkową nabłonka błony śluzowej; zwiększa odporność kolonizacji komórek nabłonka w odniesieniu do mikroflory oportunistycznej; pomaga przywrócić biocenozę dróg oddechowych.

 

W chorobach skóry haloterapia ma działanie oczyszczające i przywraca biocenozę powierzchni skóry, poprawia mikrokrążenie, działa bakteriostatycznie i przeciwzapalnie. Działanie mikrokryształów w aerozolu solnym powoduje normalizację i indukcję procesu reparacyjno-regeneracyjnego w skórze właściwej, zwiększa turgor skóry, stymuluje wzrost i poprawia zdrowie.

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe, stwierdza się, że haloterapia generowana przez halogenerator w komorze solnej ma korzystny wpływ na układ oddechowy, układ odpornościowy i sercowo-naczyniowy, skórę, wegetatywny układ nerwowy oraz sferę psychiczną i emocjonalną.

Opis & Zawartość

Grota solna jest imitacją naturalnej jaskini solnej, której uzdrawiający mikroklimat osiąga się poprzez rozdmuchiwanie suchego nasyconego powietrza, bogatego w najdrobniejsze cząstki soli kamiennej. Odbywa się to za pomocą halogeneratora; jeśli przebywasz w pokoju solnym bez pracującego halogeneratora, to nie jest haloterapia. Z uwagi na aerozol soli, jakość powietrza poprawia się, ponieważ kryształy soli wytwarzają jony ujemne, które występują w naturze tylko w okolicach morza, przy wodospadach lub w jaskiniach solnych.

Aby zbudować grotę solną, która przewidziana jest jako imitacja naturalnej jaskini solnej, potrzeba średnio 2,5 do 4 ton soli kamiennej. Cała przestrzeń pomieszczenia pokryta jest tynkiem solnym; sufit i ściany pokryte są tynkiem solnym, na podłodze rozproszona jest sól. Istnieją również dodatkowe elementy, które razem tworzą przyjemną przestrzeń, takie jak oświetlenie otoczenia, sprzęt audio i wideo, zabawki dla dzieci, wygodne elementy wnętrza do wypoczynku i inne opcjonalne treści, które oprócz podstawowej funkcji zdrowotnej pozwalają użytkownikom na bardzo relaksujące wrażenia.

Bardzo ważne jest zachowanie wysokiej higieny, którą osiąga się poprzez regularną dezynfekcję i odpowiednią wentylację. Haloterapia może być wykonywana dla grup lub indywidualnie.

 

Do haloterapii używana jest wyłącznie czysta sól medyczna bez dodatków i utwardzaczy, a cząsteczki soli muszą mieć określone rozmiary.

Wskazania i przeciwskazania

Haloterapia w pokoju/grocie solnej zalecana jest do leczenia * astmy, * przewlekłego obturacyjnego zapalenia oskrzeli (nie w ostatnim stadium), * alergicznego nieżytu nosa, * opryszczki nosa, * przewlekłego bezobjawowego zapalenia oskrzeli, * przewlekłego nawracającego zapalenia zatok, * palaczy, * ostrego zakażenia górnych dróg oddechowych, * choroby oskrzelowej, * mukowiscydozy (mukowiscydoza nie występuje w ostatnim stadium),  * przewlekłego nieżytu nosa, * zapalenie gardła, * zapalenie migdałków (zapalenie błony śluzowej jamy nosowej), * przewlekłe zapalenie zatok, * ostre zapalenie zatok, * atopowe zapalenie skóry,  * łuszczycy, * ropnych infekcji skóry, * gojenia się blizn pooperacyjnych, * zespółu wielu wrażliwości chemicznych, * syndromu chorego budynku, * osob mających kontakt z zanieczyszczeniami przemysłowymi i domowymi.

Haloterapia w grocie solnej nie jest zalecana w przypadku * Ciężkiego nadciśnienia * Nawrotów i masywnych krwawień dowolnego rodzaju * Choroby krwi w ostrym stadium * Ostry stan chorób układu oddechowego * Ciężkiej przewlekłej niewydolności oddechowej * Aktywnej gruźlicy * Zaburzenia psychiczne i wszelkiego rodzaju uzależnienia od narkotyków * Choroby nowotworowej * Odurzenia * Kacheksji * Ciąży (niewystarczające badania) * Choroby wewnętrzne w dekompensacji * Plucia krwi * Niewydolności serca
W przypadku niepewności, czy leczenie solą jest dla Ciebie odpowiednie, należy skonsultować się z lekarzem.

 

Disclaimer

The materials on this website are provided for general information only. Aerosol from halogenerator accumulates on floors, walls, and ceilings and in the heating, ventilation and air conditioning systems of premises where halognerators are used. When wet, salt is corrosive to unprotected metals and is electrically conductive. Our products are not intended for use in the diagnosis of disease or other conditions, or in the cure, mitigation, treatment, or prevention of disease, in humans or animals.