NAŠ NAČIN

VivaSalt KVALITETA

Nudimo rješenja za respiratorne i kožne probleme sa snagom aerosola soli. Slana terapija ili haloterapija provodi se u takozvanoj sobi soli (prostorija okružena slanom žbukom). Aerosol soli unosi se u sobu pomoću halogeneratora. Terapija se prilagođava dobi i stanju klijenta. Haloterapije su klinički dokazane i sigurne, učinkovite i 100% prirodne.

Razvili smo vezivo koje pomiješamo sa sol za pripremu slane žbuke. Vezivo je CE certificirano, ne šteti zdravlju, bez iritacije dišnog susatava i kože. Uvjeravamo vas,  da prilikom pripreme slane žbuke  ne koristimo druge građevinske materijale, a naša slana žbuka je 100% prirodna.

Slana žbuka je izdržljiva i dugotrajna i prozračna. Možemo vam napraviti bijelu sobu  (slana žbuke), himalajska soba (od himalajske slane opeke) i kombinacija bijelih slanih soba i Himalajske cigle.

Vrsta izrade:

–  Na ključ (u roku od 4-5 radnih dana učinit ću vam slanu sobu po dogovoru).

– više informacija:  http://izgradnjaslanihsoba.com.hr/

Kada je slana soba je završena, tada slijedi edukacija za rad s slanim sobama i stranaka, zakonskim propisima i omogućavamo vam stalnu komunikaciju. Ako odaberete VivaSalt kvalitetu, možete biti bezbrižni.